วิธีซื้อคอร์สเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

วิธีซื้อคอร์สเรียนด้วยสมาร์ทโฟน


ไปยังเมนูคอร์สเรียน


เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการ


กด "สมัครเรียนคอร์สนี้"


กดดำเนินการชำระเงิน


ทำการเข้าสู่ระบบ


ทำการชำระเงินและแจ้งชำระโดยการ กด "แจ้งชำระเงิน"


กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำการอัพโหลดสลิปโอนเงิน และกด Summit

© Copyrights 2023 500bcourse